Liiketoiminnan konsultointi ja myynnin kehittäminen

Valmennamme myyntitiimisi voittamaan.

Palvelumuotoilu­tutkimukset

Palvelumuotoilututkimuksilla saadaan laadullista asiakaskokemustietoa, joka syventää  asiakasymmärrystä. Asiakkaasi ovat keskiössä ja fokus yhteistyön vahvistamisessa. Asiakaskokemuksista johdettujen kehitysideoiden toteutus vahvistaa yrityksesi kilpailukykyä merkittävästi.

Palvelumuotoilun avulla pääset hyviin tuloksiin.

  • Tutkimuksen suunnittelu
  • Asiakasymmärryksen lisääminen
  • Hyödyllisyyden rakentaminen asiakkaalle
  • Palvelun käytettävyyden parantaminen
  • Erottuminen eduksi kilpailijoista
  • Palvelun tehokas tuottaminen
  • Suunniteltujen tulosten saaminen

Myyntitulosten kehittäminen

Rakennamme myyjillesi motivoivan toimintaprosessin tulokselliseen asiakastyöskentelyyn, asiakaslähestymisestä ratkaisun esittämiseen ja asiakkaan sitouttamiseen yhteistyöhön.

Autamme myyjiä toteuttamaan käytännössä, miten myydään asiakkaiden hakemia tuloksia.

Myynnin kehittämisen konsultointi

Kehitämme yrityksesi markkinointia ja asiakkuushallintaa. Yrityksesi liiketoiminnasta tulee entistä kilpailukykyisempi markkinointistrategiaa ja asiakkuudenhallintaa kehittämällä.

Kehitämme hinnoittelua, tuotteistamista, jakeluteitä, toimintaprosesseja sekä myynnin ja markkinoinnin organisointia sekä  ohjaamme suunniteltujen toimenpiteiden kustannustehokkaaseen toteutukseen.

Asiakaskokemusten parantaminen

Autamme sinua tekemään asiakkaasi kokemuksista ja niiden ymmärtämisestä kilpailuedun. Kiteytämme tarvittavat toimenpiteet kilpailuedun vahvistamiseksi ja tuemme yritystäsi viemään ne käytännön myyntityöhön.

Kaikki palvelut voimme toteuttaa myös virtuaalisesti.

Asiakkaitamme, joita olemme tukeneet heidän myyntinsä haasteissa

MARKKINOINNIN, MAINONNAN JA MYYNNIN OSAAJAVERKOSTO

Autamme yritystänne kehittämään uutta liiketoimintaa toimivilla verkkopalveluilla, löytämään lisää asiakkaita tehoavalla markkinoinnilla ja mainonnalla sekä kasvattamaan ja tehostamaan myyntiänne.